Apple iPhone 6 4.7" - 16GB - Black/White/Gold - Cũ 99%

Apple iPhone 6 4.7" - 16GB - Black/White/Gold - Cũ 99%

5.390.000 đ
Giá chưa có VAT: 5.390.000 đ
Mã sản phẩm: 6
Stock 1

Apple iPhone 6 4.7" - 16GB - Black/White/Gold - Cũ 99%